Borgstelling

In beperkte gevallen is het ook mogelijk een hypothecaire lening te krijgen voor kopers die niet in aanmerking komen voor een starterslening of koopsubsidie. In dit geval bestaat de mogellijkheid om een lening te krijgen op basis van borgstelling. Borgstelling is echter wel iets wat goed onderzocht en overwogen dient te worden en waar niet te licht overheen gestapt moet worden.

In geval van borgstelling zal de adviseur uitgebreid met je doornemen wat de voor– en nadelen zijn van borgstelling. Ook moet er sprake zijn van een tijdelijk karakter. Dit betekent bijvoorbeeld dat je binnen 1 tot 3 jaar zelf in staat zou moeten zijn om de financiering alleen te kunnen dragen. Bij borgstelling wordt er daarom ook uitgebreid gekeken naar je opleiding en toekomstverwachting. Stel dat je net bent afgestudeerd en je hebt een contract voor bepaalde tijd zonder intentieverklaring tot vast dienstverband, dan mag je normaliter verwachten dat je op termijn een contract krijgt voor onbepaalde tijd. In zo’n geval is borgstelling dus mogelijk.
Het is wel belangrijk dat de borgstellers ook voldoende draagkracht hebben. Daarom zal er ook een gesprek plaatsvinden met je ouders (borgstellers). Er zal moeten worden aangetoond dat het inkomen voldoende is om naast de eigen financiële verplichtingen zoals hypotheeklasten en overige leningen, ook de lening (het gedeelte) waarvoor borg wordt gestaan af te dekken.

Indien tijdens het hypotheekgesprek mocht blijken dat een financiering alleen mogelijk zou zijn op basis van borgstelling, dan komt dit in het gesprek vanzelf aan de orde. Mogelijk gaat het slechts om een klein bedrag wat niet gefinancierd kan worden. Indien ouders over eigen geld beschikken dan zouden zij dit geld ook kunnen lenen of schenken. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. Wij vertellen je hier graag over. Geld vrij maken dmv het verhogen van de hyptoheeklening is ook een optie.

Vermoed je reeds dat je moeilijk zelfstandig een hypotheeklening zou kunnen krijgen, bespreek het onderwerp borgstelling dan alvast met je ouders.

Nieuw in verkoop

Rijksweg-West 25 a

Open huis

De Harn 2

Snel zoeken naar een woning in ons aanbod: